Terms & Conditions

ZASADY I WARUNKI

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU

Online kasyno ReelEmperor współdziała z użytkownikami na podstawie niniejszego regulaminu podanego poniżej, który stanowi wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem, a kasynem. W celu uniknięcia nieporozumień które mogą powstać, zachęcamy do szczegółowego zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy.

Przedmiot umowy

Przedmiotem niniejszej Umowy jest regulacja procesu interakcji pomiędzy użytkownikiem a kasynem online ReelEmperor we wszystkich aspektach dotyczących reguł gry na prawdziwe i wirtualne pieniędzy, a także dokonania transakcji finansowych oraz udziału w promocjach i ofertach bonusowych.

1. WSTĘP

1.1 Korzystając z serwisu i/lub odwiedzając dowolną stronę portalu internetowego www.reelemperor.com (zwanego dalej jako "Witryna") lub otwierając konto, akceptujesz zasady i zgadzasz się na:
1.1.1 Ogólne Zasady i Warunki tej strony;
1.1.2 Politykę prywatności;
1.1.3 Politykę AML;
1.1.4 Wszelkie reguły gry;
1.1.5 Wszelkie wymagania i warunki dotyczące promocji, bonusów i ofert specjalnych, które można znaleźć na tej stronie od czasu do czasu.
1.2 Wszystkie powyższe wymienione zasady i warunki będą dalej łącznie określane jako "Warunki".
1.3 Przeczytaj uważnie Zasady i Warunki, zanim je zaakceptujesz. Jeśli nie zgadzasz się na zaakceptowanie i przestrzeganie Warunków, prosimy zaniechać rejestracji lub dalszego korzystania z Witryny. Wszelkie korzystanie z Witryny oznacza akceptację Warunków.

2. UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY

2.1 Warunki są uzgadniane pomiędzy tobą ("Gracz") a operatorem.
2.2 Witryna internetowa, ceny zawarte na tej stronie i Warunki są przetłumaczone na kilka języków i przeznaczone do używania przez obywateli odpowiednich krajów, a innych krajów, które mówią w tych językach.
2.3 Odniesienia w Warunkach do "nas", "nasz" lub "my" są odniesieniami do Operatora.
2.3.1 W przypadku zasad i warunków odnoszących się do środków pieniężnych przechowywanych od czasu do czasu na twoim rachunku, do dowolnej spółki z Grupy Operacyjnej, która posiada takie pieniądze i (w stosownych przypadkach) jest uznana za taką, która obejmuje naszych agentów, partnerów i dostawców.

3. ZMIANY WARUNKÓW

3.1 Warunki mogą ulec zmianie z wielu powodów, w tym z przyczyn komercyjnych, w celu dostosowania działalności do nowych przepisów i regulacji prawnych lub z powodów związanych z obsługą klienta. Z najbardziej istotnymi zmianami można zapoznać się tutaj. Dostęp do zaktualizowanych warunków można uzyskać tutaj.
3.2 Kiedy wprowadzamy zmiany o których chcemy powiadomić, robimy to za pomocą wiadomości e-mail, odsyłając ją do użytkownika lub umieszczając zawiadomienie o nowych Warunkach na Witrynie. Akceptacja dokonanej zmiany może wymagać potwierdzenia przez gracza, zanim zmiany wejdą w życie i gracz będzie mógł obstawiać zakłady na naszej stronie internetowej.

4. OTWARCIE KONTA GRACZA

4.1 W celu obstawiania zakładów za pośrednictwem naszej Witryny, musisz otworzyć konto w serwisie ("Twoje Konto").
4.2 Rejestracja w kasynie jest dostępna dla osób, które osiągnęły pełnoletność, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem państwa, którego są obywatelami. Z reguły to jest 18 lub 21 lat. Rejestracja na stronie, jak i wszelkie wykorzystanie oferowanych przez nas usług przez osoby w wieku poniżej określonego, jest surowo zabroniona.
4.3 Z różnych powodów prawnych i handlowych nie zezwalamy na otwieranie konta gracza lub korzystanie z niego klientom, mającym siedzibę lub miejsce zamieszkania w niektórych jurysdykcjach. Podczas próby otwarcia konta gracza lub korzystania z witryny, gracz jest odpowiedzialny za sprawdzenie legalności uprawiania hazardu w danej jurysdykcji. W załączniku A podajemy listę krajów z których klienci nie mogą grać lub otworzyć konto na naszej stronie www.reelemperor.com. Również na tej liście są wskazane kraje, mieszkańcom których dozwolone /zabronione jest korzystanie z określonych gier.
4.4 Rejestracja konta w kasynie ReelEmperor w celu prowadzenia gier na prawdziwe pieniądze przez współpracowników, krewnych i bliskich do pracowników naszego kasyna osób, jest surowo zabroniona i uważana przez administrację za oszustwo. Jeśli wspomniane konto zostanie znalezione w naszym kasynie, zostanie natychmiast zablokowane, jak zarówno i konto w programie partnerskim.
4.5 Dozwolone jest posiadanie wyłącznie jednego konta gracza w serwisie. Tworzenie i prowadzenie wielu kont na jedną osobę, rodzinę, dom, adres IP, komputer lub urządzenie mobilne, na konto w systemie płatności lub na karcie bankowej jest surowo zabronione i jest uznawane przez administrację kasyna za oszustwo. Jeśli takie konta zostaną odnalezione, zastrzegamy sobie prawo do anulowania wygranej i zwrotu użytkownikowi kwoty ostatniej (zwycięskiej) wpłaty. Za popełnienie czynów niedozwolonych, konto zostaje zablokowane bez możliwości odzyskania.
4.6 Niniejszym przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że korzystając z usług dostępnych na stronie internetowej, możesz zarówno wygrywać, jak i stracić pieniądze.
4.7 Po otwarciu konta Użytkownik zostanie poproszony o podanie danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, daty urodzenia oraz odpowiednich danych kontaktowych, w tym adresu, numeru telefonu i adresu e-mail. Użytkownik musi wypełnić wszystkie pola w zakładce "Moje dane", biorąc pod uwagę pkt 4.8 niniejszych Zasad.
4.8 Użytkownik jest zobowiązany do podania wiarygodnych informacji w zakładce "Moje dane", które są całkowicie identyczne z informacjami w paszporcie / dowodzie osobistym / oraz innych podobnych dokumentach.
4.9 Użytkownik ma świadomość, że po zarejestrowaniu konta w kasynie takie dane, jak waluta konta, imię, nazwisko, pseudonim i data urodzenia nie można podlegać żadnym edycjom, ani jakimkolwiek zmianom.
4.10 Klikając przycisk "Zarejestrować się" na stronie internetowej online kasyna ReelEmperor, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i zgadza się na bezwarunkowe przestrzeganie wszystkich Warunków i Zasad.
4.11 Administracja kasyna ReelEmperor uważa, że wszystkie działania i transakcje podejmowane na Twoim koncie użytkownika są dokonywane przez właściciela konta.
4.12 Rejestrując konto gracza, Użytkownik ma świadomość, że Kasyno ReelEmperor może prowadzić kontrole w celu weryfikacji tożsamości Użytkownika, danych kontaktowych i płatności. W celu potwierdzenia autentyczności informacji określonych w profilu Użytkownika, kasyno ma prawo od czasu do czasu według własnego uznania, żądać dostarczania dodatkowych dokumentów potwierdzających tożsamość Użytkownika, a także wprowadzać dodatkowe wymagania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu Użytkownik nie może dostarczyć dokumentów tożsamości, kasyno zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta takiego Użytkownika do momentu przedstawienia dokumentów lub zamknięcia konta na wypadek, gdyby dokumenty nie zostały dostarczone.
4.13 Jeżeli jakiekolwiek informacje podane przez Użytkownika są nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd, uznaje się, że Użytkownik narusza warunki Umowy, a kasyno ReelEmperor ma prawo do natychmiastowego zamknięcia konta Użytkownika i / lub może odmówić w korzystaniu z usługi naszego poartalu, oprócz dowolnych innych działań według własnego uznania.
4.14 Twoje konto musi być zarejestrowane we własnym, poprawnym imieniu. Możesz otworzyć tylko jedno konto. Wszelkie inne konta, które możesz otworzysz w związku z usługami i wykorzystaniem Witryny, będą uważane za "Duplikaty Kont". Wszelkie zduplikowane konta mogą zostać natychmiast zamknięte przez nas i:
4.14.1 wszystkie transakcje dokonane z konta oznaczonego jako duplikat zostaną unieważnione;
4.14.2 wszystkie stawki dokonane z konta duplikatowego zostaną unieważnione, a depozyty zostaną zwrócone;
4.14.3 wszelkie zwroty, wygrane lub bonusy, które zostały osiągnięte lub naliczone w czasie, gdy кontо aktywne było uznane za duplikat, zostaną utracone przez gracza i mogą zostać odzyskane przez nas, i zwrócisz nam na żądanie wszelkie środki, które zostały wycofane z tego duplikatu.
4.15 Musisz zachować swoje konto i aktualizować swoje dane.
4.16 Jeśli chcesz zamknąć swoje konto, musisz wysłać prośbę o usunięciu konta do działu wsparcia i obsługi klienta.

5. NAZWA UŻYTKOWNIKA, HASŁO, INFORMACJE DLA KLIENTÓW

5.1 Użytkownik zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia nazwy użytkownika oraz hasła do konta gracza. Po otwarciu кonta nie możesz ujawniać (świadomie lub przypadkowo) informacje dotyczące konta gracza innym osobom.
5.2 Użytkownik musi przechowywać swoje dane rejestracyjne w miejscu niedostępnym dla osób trzecich.
5.3 Użytkownik jest zobowiązany, w możliwie najkrótszym terminie i za pomocą wszelkich dostępnych środków, poinformować administrację kasyna o niewłaściwym wykorzystaniu jego konta przez osoby trzecie. W takim przypadku konto będzie natychmiast blokowane, dopóki nie zostanie odblokowane przez zweryfikowanego właściciela. Kasyno nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, dopóki konto nie zostanie zablokowane.
5.4 Jeśli zgubiłeś(łaś) lub zapomniałeś(-łaś) dane swojego konta, zawsze możesz odzyskać hasło, klikając link "Zapomniałem (-łam) hasła" w miejscu logowania na stronie.

6. DEPOZYTY I WYPŁATY Z TWOJEGO KONTA

6.1 Jeśli chcesz skorzystać z usług naszego portalu, musisz wpłacić pieniądze na swoje konto gracza z innego konta, którego jesteś właścicielem. Te pieniądze następnie będą wykorzystane przez Ciebie do grania w kasyno gry. Użytkownik jest zobowiązany do wpłaty środków na swoje konto gracza wyłącznie ze swojego konta w EPS, karty bankowej lub telefonu. Jeśli korzystasz się z metody płatności, w odniesieniu do której nie jesteś posiadaczem konta, zastrzegamy sobie prawo do potraktowania każdej wpłaty na twoje konto jako nieważnej (oraz wszelkich wygranych wynikających z takiego depozytu jako nieważnych), będąc w oczekiwaniu na pomyślne zakończenie wszystkich odpowiednich czeków. W przypadku ujawnienia faktów naruszenia tego warunku, wszystkie wygrane mogą zostać anulowane, a kwota ostatniego (zwycięskiego) depozytu zostanie zwrócona na konto/ konto, z którego została wpłacona. Po wykonaniu tych czynności konto zostaje zablokowane bez możliwości odzyskania. Zdeponowanie środków na koncie gracza przez osoby trzecie: przyjaciół, krewnych lub partnerów, jest surowo zabronione. Zasada ta dotyczy również wycofania środków z konta.
6.2 Użytkownik przyjmuje pełną odpowiedzialność za korzystanie z oprogramowania ReelEmperor, a także o możliwe ryzyko finansowe, grając za prawdziwe pieniądze.
6.3 Użytkownik jest jedyną stroną odpowiedzialną za legalność korzystania przez niego z usług hazardowych, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem państwa, którego jest obywatelem.
6.4 Hazard internetowy może być nielegalny w jurysdykcji, w której się znajdujesz; jeśli to tak jest, to nie masz uprawnień do użycia karty płatniczej, aby dokonać transakcji.
6.5 Podczas wpłaty środków na konto gracza, użytkownik musi dokładnie postępować zgodnie z wskazówkami dostępnymi w instrukcjach dokonywania wpłat, które się znajdują w rozdziale "Bank". Zignorowanie określonych wyraźnych zakazów i ograniczeń, usuwa z kasyna odpowiedzialność za nie wymienione fundusze. Dokonując wpłaty, przed powiadomieniem o pomyślnym dokonaniu płatności, użytkownik nie powinien klikać żadnych przycisków sterujących, które się znajdują na panelu przeglądarki, a mianowicie "Aktualizuj" i "Wstecz". Takie działania mogą doprowadzić do niepowodzenia transakcji.
6.6 W przypadku udowodnionego nieprawidłowego działania oprogramowania kasyna i jego partnerów, administracja kasyno ReelEmperor ma prawo do obciążenia z kont użytkowników niewłaściwie zaksięgowanych środków, a także zobowiązuje się do zwrotu wszystkich kwot niepoprawnie spisanych lub nie naliczonych na konta użytkowników w ciągu 7 dni.
6.7 Aby wpłacić środki na konto gracza w kasynie ReelEmperor, użytkownik musi: przejść do strony "Bank", wybrać metodę płatności, określić kwotę depozytu i właśnie dokonać płatności, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi na tej stronie. Po pomyślnym dokonaniu płatności, kwota wpłaty zostanie przelana na saldo konta gracza, a informacja o płatności zostanie wyświetlona w sekcji "Moje depozyty". W celu wypłaty wygranej, użytkownik musi złożyć wniosek o wycofaniu środków w profilu użytkownika, w sekcji "Bank".
6.8 Wypłaty wygranych w kasynie ReelEmperor odbywają się codziennie. Przetwarzanie zleceń wypłaty z reguły nie trwa dłużej niż 24 godzin. Warunki uzyskania środków na konto użytkownika mogą zająć od 1 do 6 dni roboczych w zależności od wybranej metody wypłaty. Bardziej szczegółowe warunki transferu środków znajdują się na stronie "Metody płatności". Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w przetwarzaniu płatności powstałe po przetworzeniu przez naszych menedżerów wniosku o wypłacie środków.
6.9 Po złożeniu wniosku o wypłatę, środki są pobierane z konta gracza w celu realizacji transakcji wypłaty. Użytkownik może niezależnie sprawdzić status swojego żądania wycofania i anulować go w razie potrzeby. Po anulowaniu wniosku o wypłatę, środki zostaną automatycznie zaliczone na konto.
6.10 Jeśli Użytkownik znajdzie nieprawidłowo wypełnione dane we wniosku o wypłatę środków, musi samodzielnie anulować wniosek, gdy nie został jeszcze przetworzony. Użytkownik jest świadomy, że po przetworzeniu żądania wypłaty, środki zostaną przesłane do konta podanego we wniosku. Kasyno nie musi sprawdzać dostępności kart, portfeli w EPS i numerów telefonów na które użytkownik wystawia wypłatę, ale w przypadku nieprawidłowo określonych szczegółów postaramy się pomóc, jeśli jest to możliwe, w pytaniu zwrotu środków.
6.11 Po dokonaniu płatności, użytkownik jest powiadamiany o transakcji.
6.12 Wypłaty wygranych dokonywane są w tej samej walucie i przy użyciu tej samej metody płatności, za pomocą której zostały wpłacone środki na główne konto gracza. Wyjątkiem są przypadki, gdy taka transakcja nie jest możliwa z powodów technicznych lub finansowych. Ostateczny wybór metody, czasu i waluty płatności będzie dokonany przez administrację kasyna ReelEmperor.
6.13 Po przetwarzaniu wniosku o wypłatę środków, kasyno zastrzega sobie prawo do weryfikacji konta gracza w celu wykluczenia naruszeń Regulaminu przez użytkownika. W tym celu użytkownik musi dostarczyć dowód tożsamości i/lub inne niezbędne dokumenty.
6.14 Kasyno nie pobiera żadnych prowizji za dokonanie wpłaty depozytu i wypłatę środków. Prowizje mogą być pobierane przez instytucje bankowe i operatorów systemów płatniczych, na które administracja kasyna nie może wpływać. Wyjątkiem są przypadki, gdy obrót funduszy (łączna kwota stawek) jest mniejsza niż potrójna kwota depozytu. W tym przypadku administracja kasyna ReelEmperor zastrzega sobie prawo do pobrania prowizji w wysokości 6-10% kwoty wypłaty (depozytu), w celu kompensacji kosztów dokonania płatności.
6.15 W przypadku, gdy Użytkownik jest podejrzany o oszustwo lub oszukańczą działalność lub został skazany na to, kasyno zastrzega sobie prawo do zablokowania konta Użytkownika w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia. W takim przypadku wyrzekamy się obowiązku zwrotu lub w inny sposób zrekompensujemy Użytkownikowi środki na saldzie konta w kasynie. Zastrzegamy sobie również prawo do poinformowania o tym odpowiednich władz.
6.16 Wszystkie płatności dokonane w kasyno Real Emperor są przeprowadzane za pośrednictwem oprogramowania i kont partnerów finansowych.
6.17 Jesteśmy zobowiązani przez naszą licencję do informowania klientów o tym, co się dzieje z pieniędzmi, które posiadamy na Twoim koncie, oraz o stopniu, w jakim takie środki są chronione w przypadku niewypłacalności. Kwoty wpłacone przez Ciebie na twoje konto będą przechowywane na rachunku bankowym i/lub rachunku depozytowym, które będą oddzielone od funduszy naszej firmy. Środki pieniężne na twoim koncie nie są ubezpieczone, gwarantowane, sponsorowane lub w inny sposób chronione przez system depozytowy lub bankowy lub przez jakikolwiek inny podobny system ubezpieczeniowy. Jako takie, środki na tym koncie nie są chronione w przypadku niewypłacalności. To spełnia wymagania Komisji ds. Gier Hazardowych dotyczące segregacji funduszy klientów na poziomie: podstawowa segregacja.
6.19 W dowolnym dniu możesz sobie ustawić limit wpłat na koncie gracza. Limit ten nie może zostać zwiększony bez powiadomienia nas z 24-godzinnym wyprzedzeniem o zwiększeniu limitu wpłat i dopiero po upływie dwudziestu czterech godzin od złożenia przez Ciebie wniosku o takie podwyższenie, nastąpi podwyżka limitu.
6.20 W przypadku zamknięcia konta, użytkownik może w każdej chwili zażądać wypłaty środków ze swego konta, pod warunkiem że:
6.20.1 wszystkie płatności dokonane na twoje konto zostały potwierdzone jako rozliczone, a żadne z nich nie zostało obciążone, odwrócone lub anulowane w inny sposób;
6.20.2 jakiekolwiek kontrole dotyczące weryfikacji twojej tożsamości; wymagania dotyczące prania pieniędzy zostały spełnione;
6.20.3 wszystkie inne warunki zostały pomyślnie spełnione przez Użytkownika (np. wszelkie obowiązujące warunki bonusowe).
6.21 W przypadku wszelkich wypłat zatwierdzonych przez nas, pod warunkiem, że przekażesz nam wystarczające informacje dotyczące sposobu przekazania środków, zwrócimy odpowiednie środki pieniędzy na rzecz Użytkownika, zgodnie z paragrafem 6.6 (mniejsze opłaty lub inna kwota wymagana do odliczenia od twojej wypłaty, w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem).
6.22 Postaramy się uwzględnić prośbę dotyczącą metody i waluty płatności twojej wypłaty. Tego jednak nie możemy zagwarantować. W związku z tym możemy przetwarzać i dokonać wypłaty w innej formie płatności niż żądana, np. za pośrednictwem różnych dostawców płatności lub przelewu bankowego. Tak w niektórych przypadkach waluta wypłaty może się różnić od waluty, w której było dokonano wpłatę depozytu.
6.23 Opłata za nieaktywne konto. Jeśli nie korzystasz z konta do gier online, dokonywania depozytu, wypłaty lub przelewu, a jest ono w inny sposób nieaktywne przez okres co najmniej 13 miesięcy, takie konto będzie uważane za "Konto nieaktywne". Wszystkie nieaktywne konta będą ponosić opłatę ("opłata za nieaktywne konto"), której szczegóły można znaleźć na stronie internetowej kasyna. Powiadomimy cię drogą mailową, gdy twoje konto trafi do listy kont nieaktywnych, a co najmniej 14 dni przed naliczeniem opłaty za nieaktywne konto.

7. ZAKŁADY LUB GRY

7.1 Wszystkie transakcje będą dokonane w języku, w którym zawarto przedmiotową transakcję.
7.2 Jesteś zobowiązany upewnić się, że szczegóły każdej transakcji są prawidłowe.
7.3 Możesz uzyskać dostęp do historii transakcji w Witrynie.
7.4 Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia całości lub części jakiejkolwiek transakcji, o którą prosisz, w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Żadna transakcja nie jest akceptowana przez nas, dopóki nie potwierdzimy, że została ona zaakceptowana. Jeśli nie otrzymasz potwierdzenia, że transakcja została zaakceptowana, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

8. OGÓLNE WARUNKI BONUSOWE

Podane poniżej warunki i postanowienia dotyczą wszystkich bonusów, promocji i promocji (zwanych dalej Bonusami) przechowywanych w kasynie. Jeśli użytkownik chce skorzystać z pewnego bonusu w kasynie, automatycznie akceptuje i zgadza się przestrzegać wszystkie warunki, a także określonych warunków przyznania bonusów, gdy są one wskazane na stronie zawierającej oferty bonusowej w rozdziale “Warunki uzyskania bonusu”.
8.1 Określone Warunki są ogólne i uzupełniają pewne warunki każdej konkretnej promocji. Większość bonusów ma dodatkowe zasady i warunki, które można znaleźć na naszej stronie z promocjami. Naruszenie określonych zasad premiowania spowoduje utratę wszelkich wygranych i premii na koncie, a każda kolejna gra może zostać uznana za nieważną.
8.2 Bonusy są oferowane użytkownikom wyłącznie w gestii kasyna. Wszystkie bonusy mają tylko jeden cel - przedłużenie procesu gry oraz nadanie użytkownikom dodatkowych kredytów w kasynie.
8.3 Jeżeli bonus jest przyznawany indywidualnym posiadaczom kont, wtedy kod promocyjny do aktywacji takiego bonusu jest ważny tylko dla określonych użytkowników, którzy są bezpośrednimi właścicielami kont. Nadesłanie kodów promocyjnych innym osobom jest zabronione.
8.4 Bonusy oferowane przez Operatora są przeznaczone wyłącznie dla prawdziwych graczy rekreacyjnych. Nadużycie oferty bonusowej jest niedozwolone. Zastrzegamy sobie prawo do zbadania, zawieszenia lub zablokowania konta w przypadku podejrzenia o nadużycie oferty bonusowej.
8.5 Użytkownik ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o wykorzystaniu bonusu.
8.6 Klient może anulować bonusy, wybierając opcję odrzucenia dla odpowiedniego bonusu w sekcji Pulpit, gdzie się odbywa nawigacja kontem użytkownika.
8.6.1 Po aktywowaniu bonusu Free Spins, użytkownik musi wykorzystać wszystkie darmowe spiny, a dopiero po tym będzie mógł obstawiać zakłady z salda bonusowego;
8.6.2 Jeżeli w opisie oferty bonusowej nie określono inaczej, wygrane uzyskane z darmowych spinów są zaliczane do konta bonusowego użytkownika;
8.6.3 W przypadku, gdy użytkownik nie chce korzystać z darmowych spinów, uważa się, że zrezygnował z uzyskania całego bonus i konto bonusowe nie może zostać wykorzystane.
8.7 Bonus jest ważny tylko w czasie określonym w wiadomości informacyjnej dotyczącej pewnego bonusu lub na stronie z promocjami.
8.8 Bonus jest obliczany automatycznie w momencie jego aktywacji przez użytkownika.
8.9 Dozwolony jest tylko jeden bonus na każdy depozyt lub darmowe spiny każdego rodzaju na konto, gospodarstwo domowe, na komputer współdzielony, na wspólny adres i na wspólny adres IP (jeśli nie określono inaczej).
8.10 Na saldo klienta nie można zaliczyć więcej niż jeden aktywny bonus.
8.11 W przypadku bonusów depozytowych, bonus i kwalifikujący się depozyt muszą zostać obrócone (wymaganie obrotu) określoną ilość razy, zanim jakakolwiek część depozytu, funduszu bonusowego lub powiązana wygrana może być wypłacona z konta klienta. Jeżeli klient sprobuje wycofnąć lub przekazać dowolną część od początkowego depozytu, bonusów lub powiązanych wygranych przed spełnieniem wymogów obrotu, wtedy bonus i wszelkie powiązane wygrane zostaną utracone i usunięte z konta klienta.
8.12 Saldo konta gracza jest podzielone na saldo główne (gotówka) i saldo bonusowe (naliczone bonusy).
8.13 Wszystkie bonusy, w tym wygrane z darmowych spinów, są dodawane do salda konta bonusowego gracza.
8.14 W przypadku wypłacania środków z salda konta głównego do uzyskania bonusu za depozyt, saldo bonusowe zostaje anulowane.
8.15 Jeśli saldo konta bonusowego będzie wynosić zero lub gracz wybierze inny bonus podczas dokonywania wpłaty depozytu, bonus zostanie anulowany.
8.16 Warunki dotyczące bonusów i promocji są zwykle podane w PLN i USD, jednak można grać w dowolnej z dostępnych walut.
8.17 Zastrzegamy sobie prawo do zmiany warunków każdego bonusu lub oferty w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Okresowe sprawdzanie naszej witryny pod kątem zmian i aktualizacji jest twoim obowiązkiem.
8.18 Zastrzegamy sobie prawo do wykluczenia graczy z wszelkich aktualnych i przyszłych promocji, z powodu nadużywania promocjami.
8.19 W przypadku jakiegokolwiek sporu, decyzja podejmowana przez Operatora będzie ostateczną.

9. WYMAGANIA OBROTU I OBSTAWIANIE

9.1 Środki z salda konta bonusowego nie mogą zostać spieniężone, dopóki użytkownik nie spełni wymagań dotyczących dokonania zakładów. Wszystkie naliczone bonusy podlegają obstawianiu zgodnie z ustalonym zakładem. Wszystkie naliczone bonusy podlegają obstawianiu zgodnie z ustalonym zakładem.
9.2 Wymagania obrotu dotyczące bonusów oznaczają łączną kwotę zakładów, które należy postawić, zanim bonus i wszelkie naliczone wygrane zostaną przeniesione na saldo konta gotówkowego i mogą zostać wypłacone. Wymogi obstawiania dla każdego bonusu są określone w szczegółowych warunkach dotyczących tego bonusu i będą wyrażone jako mnożnik bonusu plus kwota depozytu, która musi zostać obrócona nie mniej niż 25 razy. Na przykład, jeśli użytkownik dokonał wpłaty 50 $ depozytu i otrzymał 50 $ bonusu, wówczas należy obstawić (50 $ + 50 $) * 25 = 2500 $. Wymóg obrotu sumy bonusu zostanie określony w specjalnych warunkach dotyczących tego bonusu. Nie wszystkie zakłady będą wliczane do wymagań obrotu.
9.3 Gry na prawdziwe pieniądze (we wszystkich grach oprócz wykluczonych) będą przyczyniały się do spełnienia wymagań obrotu bonusem. Po pierwsze, w trakcie obstawiania, saldo konta gotówkowego jest obciążone, a wygrane są dodawane do salda konta bonusowego. Gdy saldo głównego konta gracza zostanie wyczerpane, zakłady pieniężne będą usunięte z konta bonusowego.
9.4 Użytkownik może przeglądać informacje, dotyczące dokonanych zakładów w rozdziale “Konto” profilu użytkownika.
9.5 Użytkownik może wpłacić dodatkowe pieniądze do konta głównego w celu uzyskania bonusu od depozytu.
9.6 Bonus można wygrać tylko grając na prawdziwe pieniądze. Zakłady w grach podanych w trybie demonstracyjnym nie są liczone.
9.7 Zakłady w różnych grach są rozliczane w następujący sposób:

Sloty

100%

Poker, Poker video

50%

Ruletka, blackjack, bakkara, kazinovar, reddog, craps, arcades

0%

Oprócz informacji wymienionych w tabeli, w niektórych grach podczas obstawiania bonusu liczy się tylko 25% stawki: Archangels: Salvation,  Blood Suckers, Creature from the Black Lagoon, Dead or Alive, Devil's Delight, Eggomatic, Gonzo's Quest, Jack and the Beanstalk, Jackpot 6000, Koi Princess, Lucky Angler, Piggy Riches, Reel Steal, Robin Hood, Secret of the Stones, Simsalabim, The Dark Knight Rises, The Wish Master, Twin Spin, Demolition Squad, Ghost Pirates, Jack Hammer 2, Reel Rush, Steam Tower, Victorious, Scruffy Duck.
Wskazane odsetki zakładów które są brane pod uwagę w obrocie, mogą się zmieniać od czasu do czasu, w zależności od obranej przez Ciebie gry, więc pamiętaj, aby za każdym razem kontaktować się z naszym działem wsparcia technicznego, w celu uzyskania aktualnych informacji na temat każdej z określonej powyżej gier. Zapoznaj się z szczegółami obrotu bonusem (wymóg kasyna wobec gracza) dla każdej oferty bonusowej, którą może otrzymać klient.

Oprócz gier wymienionych w poniżej podanej tabeli, w trakcie spełnienia wymóg obrotu, stawki zakładów nie są uwzględniane w następujących grach:  Poke the Guy.


9.8 W celu ochrony przed ryzykiem związanym z obstawianiem bonusu, kasyno zastrzega sobie prawo do ograniczenia całkowitej kwoty zakładu, który trafi do zakładów bonusowych dla każdej promocji. Zakłady, które przekroczą określony limit, nie będą liczone w wygranych z bonusów. Maksymalna dozwolona stawka na obstawienie bonusu wynosi 5 USD (EUR, AUD) / 300 RUB / 150 UAH / 20 PLN, gdy inne nie jest wymienione na stronie z opisem szczegółów uzyskania bonusu. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia dodatkowej opłaty (W25) za wygrane otrzymane z zakładów przekraczających maksymalną dopuszczalną wartość. Użytkownik zobowiązuje się (przed aktywacją) do zapoznania się z niniejszymi warunkami oferty bonusowej.
9.9 Oprócz paragrafu 9.9, zastrzegamy też sobie prawo do anulowania wygranych otrzymanych z wykorzystaniem funduszy bonusowych w przypadku, gdy stosunek stawki do całkowitego salda konta użytkownika w momencie dokonywania takiego zakładu wynosi więcej niż 10%. Innymi słowy: jeśli na koncie gracza (głównym + bonusowym) znajduje się kwota 200 USD, a użytkownik dokonuje zakładu 20 USD, uważamy, że użytkownik narusza te zasady i zastrzegamy sobie prawo do anulowania wszystkich wygranych uzyskanych przy użyciu tego bonusu.
9.10 Kasyno zastrzega sobie prawo do ograniczenia wygranych użytkownika do kwoty równej 2000 USD, gdy użytkownik otrzyma nagrodę z oferty bonusowej w wysokości przekraczającej równowartość 2000 USD.
9.11 Zastrzegamy sobie prawo do zawieszania, odrzucenia lub anulowania wszelkich płatności lub wygranych związanych z ofertami bonusowymi, jeśli użytkownik jest podejrzany w próbach je nadużywać lub stosuje strategie w celu zabezpieczenia zysków za pomocą ofert bonusowych.

10. PUNKTY LOJALNOŚCIOWE

10.1 Firma nagradza swoich lojalnych graczy, oferując możliwość zdobycia punktów lojalnościowych ("Comp Punkty"), które klient może przekazać na konto, a tym samym uzyskując prawdziwe pieniądze za darmo, aby grać z prawdziwymi zakładami z możliwością wygrania prawdziwych pieniędzy. Gracz zacznie gromadzić punkty lojalnościowe od momentu rozpoczęcia gry i postawienia pierwszego zakładu.
10.2 W dowolnym momencie, jeśli istnieje taka potrzeba, użytkownik może wymienić CP na prawdziwe pieniądze, które zostaną dodane do konta głównego gracza.
10.3 Program lojalnościowy dotyczy wszystkich użytkowników kasyna od momentu ich rejestracji.
10.4 W zależności od łącznej liczby zakładów postawionych w różnych grach, które są podzielone na różne kategorie za pomocą mnożnika, klient otrzymuje określoną liczbę punktów CP:

 

Kategorie gier

Comp Points Punkty lojalnościowe (CP)

USD

RUB

UAH

Sloty

1/10

1/700

1/250

Poker, Video poker

1/20

1/1400

1/500

Ruletka, blackjack, bakkara, kazinovar, reddog, craps

0

 

Jeśli, na przykład, klient gra na automacie, a następnie obstawiając w sumie 10 USD, otrzymuje 1 (jeden) punkt (CP).
10.5 Oprócz informacji wymienionych w tabeli, w niektórych grach jest tylko 25% stawki liczonej podczas zdobywania punktów lojalnościowych (CP): Archangels: Salvation,  Blood Suckers, Creature from the Black Lagoon, Dead or Alive, Devil's Delight, Eggomatic, Gonzo's Quest, Jack and the Beanstalk, Jackpot 6000, Koi Princess, Lucky Angler, Piggy Riches, Reel Steal, Robin Hood, Secret of the Stones, Simsalabim, The Dark Knight Rises, The Wish Master, Twin Spin, Demolition Squad, Ghost Pirates, Jack Hammer 2, Reel Rush, Steam Tower, Victorious, Scruffy Duck.
10.6 Użytkownik może otrzymać zwiększoną liczbę CP dla zakładów zgodnie z reklamą lub ofertą promocyjną w kasynie. Lista gier, dat oraz inne szczegółowe warunki przeprowadzenia takiej promocji zostaną ogłoszone w wiadomości informacyjnej (e-mail, SMS, strona z promocjami).
10.7 W zależności od liczby punktów lojalnościowych (CP) zgromadzonych podczas gry, klient uzyskuje określony status:

 

Status gracza

Punkty lojalnościowe (CP)

Novice (Nowicjusz)

0-499

Adventurer (Poszukiwacz przygód)

500-999

Fortune Seeker (Poszukiwacz szczęścia)

1000-4999

Reel Master (Mistrz)

5000-9999

Reel Lord (Pan)

10000-149999

Reel Emperor (Cesarz)

150000-∞

 

10.8 W razie nie potwierdzenia swojego adresu e-mail, gracz nie będzie miał możliwości wymienić CP i zaliczyć je na konto gotówkowe.
10.9 W zależności od statusu gracza udostępniamy różne współczynniki wymiany punktów, przypisując je do kont użytkowników.

Status gracza

Comp Points (Punkty lojalnościowe)

USD

RUB

EUR

Novice (Nowicjusz)

100:1

100:70

100:0.9

Adventurer (Poszukiwacz przygód)

90:1

90:70

90:0.9

Fortune Seeker (Poszukiwacz szczęścia)

80:1

80:70

80:0.9

Reel Master (Mistrz)

70:1

70:70

70:0.9

Reel Lord (Pan)

60:1

60:70

60:0.9

Reel Emperor (Cesarz)

50:1

50:70

50:0.9

10.10 Minimalne można wymienić 10 punktów (CP).
10.11 Ilość dostępnych punktów możesz zawsze zobaczyć w swoim profilu w rozdziale “Moje konto”.
10.12 W przypadku, gdy uznamy, że gracz nadużywa punkty lojalnościowe lub niepoprawnie korzysta z innej promocji oraz może uzyskać zyski z takich nadużyć wobec Warunków przyjętych przez kasyno, wówczas możemy odmówić, wstrzymać lub wycofać jakiegokolwiek z punktu (CP) czy promocji od ciebie, a też anulować jakąkolwiek politykę wobec ciebie, tymczasowo lub na stałe zakończyć dostęp do usług kasyna i/lub zablokować konto gracza.
10.13 Oprócz naliczania punktów lojalnościowych za gry, CP można też zdobyć jako nagrodę za zwycięstwo w turnieju.
10.14 Punkty lojalnościowe(CP) przyznawane w postaci nagrody za wygraną w turnieju nie mają żadnego wpływu na status gracza.

11. UCZESTNICTWO W TURNIEJACH

11.1 Ogólne warunki uzyskania bonusu są stosowane w turniejach kasynowych.
11.2 Turniej jest otwarty dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników.
11.3 Wszyscy gracze naszego kasyna, którzy biorą udział w grach turniejowych są automatycznie dodawane do listy uczestników turnieju.
11.4 Wyłącznie zakłady na prawdziwe pieniądze liczą się podczas turnieju. W szczególności, zakłady muszą być równe lub wyższe niż minimalny zakład określo do gry.
11.5 Dokonane w trakcie gry zakłady nie są liczone.
11.6 Zakłady są liczone jako punkty turniejowe tylko w grach określonych w ogłoszeniu informacyjnym lub/i na stronie promocyjnej turnieju.
11.7 Czas trwania, minimalny zakład na uczestnictwo, ilość miejsc zwycięskich, fundusz nagród i nagrody dla zwycięzców każdego turnieju można znaleźć w ogłoszeniu informacyjnym lub/i na stronie promocyjnej turnieju.
11.8 Użytkownik otrzymuje punkty turniejowe za zakłady w grach turniejowych według następującej stawki:

Suma zakładów, aby uzyskać 1 punktację turniejową

Waluta gry

USD

RUB

EUR

1

70

0.9

11.9 Aktualna liczba punktów turniejowych należących do każdego użytkownika uczestniczącego w turnieju jest pokazana w kolumnie "Wynik" w tablicy wyników, umieszczonej na stronie promocyjnej turnieju. Aby zaktualizować dane tabeli liderów, odśwież stronę.
11.10 Miejsce gracza w tabeli liderów turnieju jest określane automatycznie na podstawie łącznej liczby punktów za turniej.
11.11 Nagrody będą naliczane w ciągu 24 godzin od zakończenia turnieju w dni powszednie.

12. KOLIZJA, UCZCIWOŚĆ, NADUŻYCIE ORAZ DZIAŁALNOŚĆ KRYMINALNA

12.1 Następujące działania są niedozwolone i stanowią istotne naruszenie Warunków:
Zmowy z osobami trzecimi;
Wykorzystywanie nieuczciwej przewagi (powszechnie znanej jako oszustwo), w tym wykorzystywanie usterki, luki prawnej lub błędu w naszym oprogramowaniu, korzystanie z automatycznych odtwarzaczy -robotów (czasami zwanych "botami"); lub wykorzystanie "błędu";
Podejmowanie nieuczciwych działań na swoją korzyść, w tym wykorzystywanie skradzionej, sklonowanej lub w inny sposób nieautoryzowanej karty kredytowej lub debetowej jako źródła funduszy do prowadzenia gier;
Uczestnictwo w jakiejkolwiek działalności przestępczej, w tym praniu brudnych pieniędzy i przestępstwach o skutkach kryminalnych.
Przenoszenie środków z jednego konta gracza na drugie.
12.2 Podejmiemy wszelkie uzasadnione kroki w kierunku zapobiegania takim działaniom, aby wykryć je i odpowiednich graczy. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, które ty lub jakikolwiek inny gracz może ponieść w wyniku zmowy, oszustwa lub innej nielegalnej działalności, a wszelkie działania, które podejmiemy w związku z tym, będą wyłącznie według naszego uznania.
12.3 Jeśli podejrzewasz, że jakaś osoba prowadzi zmowę, oszukuje lub podejmuje oszukańczą działalność, daj nam znać, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected].
12.4 Zastrzegamy sobie prawo do informowania odpowiednich organów, innych operatorów gier hazardowych lub online-gier, innych dostawców usług internetowych i banków, firm obsługujących karty kredytowe, dostawców usług płatniczych lub innych instytucji finansowych o twojej tożsamości oraz o podejrzeniach niezgodnych z prawem, oszukańczych krokach lub niewłaściwej działalności, w tym wyrażasz zgodę na pełną współpracę z nami w celu zbadania wszelkich takich działań.
12.5 Jeśli użytkownik jest podejrzany, że jest on nieletni lub w oszustwie, administracja kasyno ReelEmperor może zweryfikować dane osobowe użytkownika. Jeśli podejrzenia zostaną potwierdzone, administracja zastrzega sobie prawo do zablokowania konta takiego użytkownika, wstrzymania płatności na rzecz użytkownika i odmowy dostępu do konta w przyszłości.

13. INNE ZABRONIONE DZIAŁANIA

13.1 Nie powinieneś korzystać z Witryny w żadnym celu, który jest uważany za zniesławiający, obelżywy, obsceniczny, rasistowski, seksistowski, dyskryminujący lub obraźliwy. Nie wolno używać agresywnego języka ani obrazów; przeklinać, grozić, nękać lub znęcać się nad innymi osobami, w tym innymi użytkownikami, lub zachowywać się w taki sposób w stosunku do innych graczy lub pracowników kasyna.
13.2 Użytkownik nie może ani niszczyć Witryny internetowej, zalewając informacjami, które spowodują problem w jej działalności ani wykorzystywać żadnych funkcji, które mogą wpływać na jej funkcjonowanie, na przykład (ale nie wyłącznie), zwalniając lub rozprzestrzeniając wirusy, bomby logiczne lub podobne. Wszelkie wielokrotne wpisy na stronach lub "spam" są surowo zabronione. Użytkownik nie może ingerować, usuwać ani w jaki inny sposób zmieniać żadnych informacji zawartych na stronie.
13.3 Użytkownik powinien korzystać z Witryny wyłącznie w celu rozrywki osobistej i nie wolno jej w jakiejkolwiek formie rozmnażać bez naszej wyraźnej zgody na to.
13.4 Użytkownik nie może podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Witryny, serwerów, na których ona jest przechowywana jest tryna lub jakiegokolwiek serwera, komputera lub bazy danych podłączonej do Witryny. Nie wolno atakować witryny za pomocą ataku typu “odmowa usługi” lub podobnego. Naruszając ten przepis, zgłosimy takie naruszenie odpowiednim organom ścigania, a my będziemy współpracować z tymi organami, ujawniając im twoją tożsamość. W przypadku wskazanego naruszenia Twoje prawo do korzystania z Witryny natychmiast przestanie obowiązywać.
13.5 Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane przez rozproszony atak typu "odmowa usługi", wirusy lub inne technologicznie szkodliwe materiały, które mogą zainfekować twój komputer, programy komputerowe, dane lub inne zastrzeżone materiały z powodu korzystania z naszej strony lub od pobierania wszelkich materiałów publikowanych na tej stronie ie lub na dowolnej stronie internetowej połączonej z Witryną.
13.6 Sprzedaż, przekazywanie i/lub nabywanie kont od innych graczy jest surowo zabroniona.

14. ZAMKNIĘCIE KONTA PRZEZ NAS

14.1 Twoje nieaktywne konto zostanie zakończone wraz z pisemnym powiadomieniem (lub próbą powiadomienia) przy użyciu twoich danych kontaktowych. W takim przypadku, poza sytuacją, w której takie zamknięcie zostało dokonane zgodnie z paragrafem 11 (Zmowa, oszustwo i działalność przestępcza) lub paragrafem 16 (Naruszenie warunków) niniejszych warunków, zwrócimy saldo twojego konta. Jeśli nie możesz się znaleźć, środki zostaną przekazane do właściwego organu ds. Gier hazardowych.
14.2 Operator może odmówić otwarcia konta lub może zdecydować o zamknięciu konta gracza, które zostało już otwarte według własnego uznania.
14.3 W przypadku nielegalnych lub podejrzanych transakcji, Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zablokowania konta gracza i wstrzymania środków, zgodnie z wymogami prawa lub właściwego organu.

15. BŁĘDY I AWARIE

15.1 Jeżeli w oprogramowaniu lub sprzęcie, którego używamy wystąpią nieoczekiwane wady systemu lub jakiekolwiek błędy, podejmiemy natychmiastowe kroki w celu rozwiązania problemu.
15.2 Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za awarie IT spowodowane przez twój sprzęt, używany do uzyskania dostępu do Witryny lub usterki, związane z dostawcą usług internetowych.
15.3 Ani my (w tym nasi pracownicy lub agenci), ani nasi partnerzy ani dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty, w tym utratę wygranych wynikające z popełnienia przez nas lub przez ciebie jakiegokolwiek błędu. Użytkownik traci wszelkie wygrane / straty wynikające z takiego błędu. Użytkownik traci wszelkie wygrane, co jest wynikiem z takiego błędu.

16. WYKLUCZENIE NASZEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI

16.1 Twój dostęp do produktów oferowanych za pośrednictwem Witryny oraz podjęcie decyzji o korzystanie z nich należy do Ciebie i jest twoim wyborem i ryzykiem.
16.2 Dokładamy należnej staranności w celu umieszczenia w Witrynie danych aktualizowany na bieżąco oraz zapewnienia Witryny, zgodnie z opisem zawartym w Warunkach. Nie składamy żadnych innych obietnic ani gwarancji na Witrynę lub produkty oferowane za pośrednictwem tej strony internetowej, a tym samym wyłączamy (w zakresie dozwolonym przez prawo) wszystkie domniemane gwarancje w odniesieniu do tego samego.
16.3 Nie ponosimy wobec ciebie żadnej odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności wynikających z umowy, deliktu (w tym zaniedbanie) lub za inne jakiekolwiek straty biznesowe, w tym między innymi za utratę danych, zysków, przychodów, interesów, możliwości, reputacji, lub przerw w działalności czy za jakiekolwiek straty które obecnie nie są widziane, lecz wynikające z Warunków lub korzystania z Witryny.

17. NARUSZENIE WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

17.1 Użytkownik zobowiązuje się w pełni zrekompensować wszelkie roszczenia, zobowiązania, koszty, wydatki (w tym opłaty prawne) oraz wszelkie inne opłaty, które mogą powstać w wyniku naruszenia Warunków.
17.2 W przypadku istotnego naruszenia Warunków, zastrzegamy sobie prawo, ale nie będzie to wymagane, aby:
17.2.1 Przekazać użytkownikowi (korzystając z danych kontaktowych) powiadomienie o naruszeniu przez niego prawa, które mieszczą wymagania zaprzestania takiego działania;
17.2.2 Zawiesić konto użytkownika, aby nie mógł stawiać zakłady lub grać w gry na naszej stronie internetowej;
17.2.3 Zamknąć konto bez uprzedniego powiadomienia;
17.2.4 Odzyskać z konta gracza pewną kwotę wszelkich wypłat, bonusów lub wygranych, które zostały dotknięte jakimkolwiek istotnym naruszeniem.
17.3 Wyłączyć dowolny kod identyfikacyjny użytkownika lub hasło, jeśli w uzasadnionej opinii nie przestrzegasz któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków.

18. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

18.1 Cała zawartość strony: wszystkie projekty stron internetowych, teksty, grafika, muzyka, dźwięk, zdjęcia, wideo, ich wybór i układ, kompilacje oprogramowania, podstawowy kod źródłowy, oprogramowanie, loga i ikony oraz wszystkie inne materiały są własnością kasyno ReelEmperor, a są chronione prawem autorskim ( zabronione jest ich kopiowanie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody) oraz międzynarodowymi umowami i przepisami. Każde nieuprawnione użycie jakichkolwiek materiałów znajdujących się w Witrynie stanowi naruszenie praw autorskich, praw znaków towarowych, praw prywatności i będzie skutkowało podjęciem stosownych kroków prawnych przez nas.
18.2 Korzystanie z Witryny, w żadnym wypadku, nie może być, dla każdego użytkownika jakimkolwiek przedmiotem praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, know-how lub znaki towarowe) posiadanych przez nas lub przez jakąkolwiek osobę trzecią.
18.3. Nie przyznaje się żadnych praw do używania lub odtwarzania jakichkolwiek nazw handlowych, znaków towarowych lub logotypów, które pojawiają się w Witrynie internetowej, za wyjątkiem wyraźnie dozwolonych, zgodnie z Warunkami.

19. DANE OSOBOWE

19.1 Przekazując nam swoje dane osobowe, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych w celu określonym w Warunkach, w celu obsługi strony internetowej lub w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub regulacyjnych.
19.2 Nie będziemy ujawniać żadnych danych osobowych nikomu poza naszymi pracownikami, którzy potrzebują dostępu do twoich danych w celu świadczenia usługi.
19.3 Zachowamy kopie wszelkich przesłanych do nas wiadomości (w tym kopie wiadomości e-mail) w celu posiadania dokładnych informacji, które otrzymaliśmy od Ciebie.
19.4 Gracze mają prawo posiadać swoje dane osobowe, które są przechowywane przez Operatora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
19.5 Operator użyje wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony danych osobowych gracza przed nieuprawnionym dostępem, ale nie ponosi on żadnej odpowiedzialności w razie nielegalnego wykorzystania takich danych przez osobę trzecią. Prawne dostarczanie informacji stronom trzecim odbywa się na zasadzie dobrowolności.
19.6 Operator ma obowiązek przekazania wszelkich informacji właściwym organom państwowym w przypadku podejrzenia o nieuczciwe zachowanie. Akceptując Politykę Prywatności Operatora, gracze udzielają Operatorowi pozwolenia na weryfikację danych przy użyciu baz danych stron trzecich.

20. DUE DILIGENCE / POZNAJ SWOJEGO KLIENTA

Ze względu na stale rozwijające się przepisy dotyczące zapobieganiu działalności przestępczej i praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Netgame Entertainment N.V. (dalej Firma) ściśle wdraża procedury przeciwdziałające praniu brudnych pieniędzy (AML).
Due Diligence (DD). Klienci firmy powinni podlegać procesowi DD i prowadzeniu dokumentacji.
Konta anonimowe. Anonimowe lub "nominalne" zapisy rachunków są niedozwolone. Wszelkie istniejące konta anonimowe lub konta uważane za "nom de strume" lub takie, które mają niespójną identyfikację, powinny podlegać odpowiedniej identyfikacji z zachowaniem należytej staranności, w celu ustalenia tożsamości i identyfikacji beneficjenta rzeczywistego, który jest posiadaczem rachunku.
Duplikaty kont. Wielu klientów chce korzystając z kilku kont równolegle, aby segregować swoje wydatki związane z hazardem. Pomimo tej działalności, posiadacze licencji muszą być w stanie zidentyfikować i powiązać "związane" konta, które należą do tej samej osoby lub są pod jej kontrolą.
Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych (PEP). Firma jest zobowiązana przewidzieć i reagować na wszelkie próby dotyczące uprawiania hazardu przez każdą osobę, która się kwalifikuje jak politycznie odsłonięta, tzn. każda osoba zajmująca znaczące stanowisko (lub która posiadała go w dowolnym czasie w roku poprzednim), które sprawują lub sprawowali znaczne funkcje publiczne i dysponująca wpływem, jak również członkowie najbliższej rodziny oraz osoby znane jako bliscy współpracownicy tych osób. Podejście oparte na ryzyku powinno być stosowane w oparciu o wartość i skalę hazardu oraz lokalizację takiego klienta. Podejście oparte na ryzyku powinno być stosowane z uwzględnieniem znaczenia, wartość i skali hazardu oraz lokalizację takiego klienta.
Podczas gdy respektujemy i szanujemy prywatność naszych klientów, zobowiązujemy się do dołożenia staranności w przeprowadzeniu odpowiedniej kontroli. W ramach polityki zawierającej zasady należytej staranności, zasady polityki Poznaj Swojego Klienta" (Poznaj Swojego Klienta) opierają się o partnerstwo: jeśli znamy i rozumiemy naszych klientów znają i rozumieją nas. W przypadku zwiększenia wymagań polityki należytej staranności, klient może zostać poproszony o przedstawienie niżej wymienionych dokumentów zgodnie z naszą polityką identyfikacji (kopia paszportu i rachunek za usługi lub wyciąg z banku).
Firma zastrzega sobie wyłączne prawo do jednostronnego odrzucenia wniosku klienta i/lub zakończenia świadczenia dalszych usług bez jakichkolwiek oświadczeń lub wyjaśnień dla klienta w przypadku naruszenia zasad polityki PSK (poznaj swojego klienta).

21. UŻYWANIE PLIKÓW COOKIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

W celu zapewnienia funkcjonalności serwisu i świadczenia usług na najwyższym poziomie, wykorzystujemy na naszej stronie pliki “cookies”. Plik cookie stanowi dane informatyczne, to jets mały plik tekstowy, który zostanie pobrany na twój komputer, gdy użytkownik odwiedza witrynę, a to pozwala nam określić czas kiedy wracasz na stronę ponownie. Informacje na temat usuwania lub kontrolowania plików cookie są dostępne na stronie www.aboutcookies.org. Należy pamiętać, że usunięcie lub wyłączenie przyszłych plików cookie może uniemożliwić dostęp do określonych obszarów lub funkcji serwisu.

22. INTERPRETACJA

22.1 Oryginalny tekst Warunków jest w języku angielskim, tóż ich interpretacja będzie oparta na oryginalnym tekście. Jeżeli Warunki, jakiekolwiek dokumenty lub zawiadomienia z nimi związane zostaną przetłumaczone na jakikolwiek inny język, wówczas obowiązuje wersja angielska. Zapoznaj się z oryginalnym tekstem w języku angielskim http://reelemperor.com/agreement.

23. PRZENIESIENIE PRAW I OBOWIĄZKÓW

23.1 Zastrzegamy sobie prawo przenosić, cedować, udzielać sublicencji lub zastawiać Warunki, w całości lub częściowo, dla jakiejkolwiek osoby, z uwagi, iż wszystkie zapisy będą na tych samych warunkach lub warunkach, które są dla Ciebie nie mniej korzystne.

24. ROZDZIELNOŚĆ

 

24.1 Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub w inny sposób niewykonalne, w całości lub w części i w jakimkolwiek zakresie ze względu na prawo obowiązujące w państwie, w którym te warunki mają być skuteczne, taki warunek lub postanowienie zostaną w tym zakresie oddzielone od pozostałych warunków i postanowień, które mają obowiązywać w dalszym ciągu i są ważne w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. Takie posiadanie nie wpływa na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków i w takich przypadkach część uznana za nieważną lub niewykonalną zostanie zmieniona w sposób zgodny z obowiązującym prawem i zastąpiona prawomocnym zobowiązaniem, osiągnięciem lub czasem, który jest tak blisko jak to możliwe do pierwotnie określonego.

25. REKLAMACJE

25.1. Wszystkie reklamacje które otrzymamy we właściwym terminie zostaną rozpatrzone. będą udzielone odpowiedzi. Dołożymy wszelkich starań aby udzielenie odpowiedzi dotarło tak szybko jak to tylko możliwe.
25.2. Wszystkie reklamacje powinny być składane w formie pisemnej i skierowane pod adresem e-mail: [email protected].
25.3. Wszelkie spory, nierozstrzygnięte na drodze postępowania pojednawczego, mogą zostać skierowane pod adresem [email protected].

ZAŁĄCZNIK A

Gracze z wymienionych krajów z powodów ograniczeń prawnych nie mogą grać
1. Ograniczenia bezwzględne:
Żadni klienci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Francji, Szwecji, Włoch, Holandia, Holenderskie Indie Zachodnie, Szwajcaria, Serbia i Curacao nie będą przyjmowani.
2. Tereny znajdujące się na czarnej liście
Oprócz punktu 1, wszystkie gry NetEnt nie mogą być dostępne w następujących krajach:
Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Australia, Kambodża, Ekwador, Gujana, Hongkong, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laotańskie, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen, Zimbabwe. Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Łotwa, Litwa, Meksyk, Portugalia, Rumunia,Czechy, Szwecja, Bahamy, Botswana, Etiopia, Ghana, Sri Lanka, Trynidad i Tobago, Tunezja.
3. Markowe terytoria do gry a. Gry pod tytułem Guns & Roses, Jimi Hendrix & Motörhead, Jumanji, Planet of the Apes, Emoji Planet, Vikings, Dracula, Narcos NIE MOGĄ być ani odtwarzane, ani dostępne w następujących krajach:
Afganistan, Albania, Algieria, Angola, Azerbejdżan, Kambodża, Ekwador, Gujana, Hongkong, Indonezja, Iran, Irak, Izrael, Kuwejt, Laotańskie, Myanmar, Namibia, Nikaragua, Korea Północna, Pakistan, Panama, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Singapur, Korea Południowa, Sudan, Syria, Tajwan, Uganda, Jemen, Zimbabwe. Belgia, Bułgaria, Kanada, Dania, Estonia, Francja, Włochy, Łotwa, Litwa, Meksyk, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Stany Zjednoczone Ameryki, Wielka Brytania, Australia, Azerbejdżan, Chiny, Indie, Malezja, Katar, Rosja, Tajlandia, Tunezja , Turcja i Ukraina
b. Uniwersalne potwóry (Frankenstein, Oblubienica Frankensteina, Dracula, Mumia, Wilczarz, Stwór z Czarnej Laguny i Niewidzialny Człowiek), MOGĄ BYĆ grane tylko w następujących krajach:
Andora, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Brazylia, Gruzja, Islandia, Liechtenstein, Mołdawia, Monako, Czarnogóra, Norwegia, Rosja, San Marino, Serbia, Szwajcaria, Ukraina, Chorwacja, Macedonia, Turcja, Austria, Bułgaria, Cypr , Republika Czeska, Finlandia, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Luksemburg, Malta, Holandia, Peru, Polska, Słowacja, Słowenia.
c. Gry ewolucyjne: wszystkie typy ruletki, bakarata, blackjacka nie są dostępne na następujących terytoriach: USA, Łotwa, Australia.